• 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 2017

 • 125
 • 124
 • 123KTK
 • 121:122
 • 120
 • 119EEC
 • 118
 • 117L
 • 2016

 • 116
 • 115EKM
 • 113:114
 • 112EEC
 • 111
 • 110
 • 109L
 • 2015

 • 107
 • 106EKM
 • 105KTK
 • 104BCC
 • 102:103
 • 101
 • 100EEC
 • 99
 • 98L
 • 2014

 • 97
 • 96EKM
 • 94:95
 • 93
 • 92
 • 91EEC
 • 90EEC
 • 89A
 • 88L
 • 2013

 • 87
 • 86
 • 85EKM
 • 84KTK
 • 82:83
 • 81B
 • 80EEC
 • 79
 • 78
 • 77
 • 76L
 • 2012

 • 75
 • 74
 • 73EKM
 • 72
 • 70:71
 • 69
 • 68EEC
 • 67
 • 66
 • 65L
 • 2011

 • 64
 • 63
 • 62EKM
 • 61
 • 60KTK
 • 59
 • 57:58
 • 56
 • 55EEC
 • 54
 • 53A
 • 2010

 • 52
 • 51
 • 50
 • 48:49
 • 46:47
 • 44:45
 • 42:43
 • 2009

 • 40:41
 • 39
 • 38
 • 37K
 • 35:36
 • 34
 • 32:33
 • 31
 • 30
 • 29
 • 2008

 • 28
 • 27
 • 26
 • 25
 • 23:24
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 2007

 • 16:17
 • 15
 • 14
 • 12:13
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2006

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Janusz Pilszak - Editor-in-Chief
 • Nasze Doświadczenie przekłada się na Twój Sukces!
 • ROK 2018. NOWA KAMPANIA PROMOCJI BIZNESOWEJ MIESIĘCZNIKA "EUROPERSPEKTYWY"
 • Górny Śląsk i Zagłębie
 • Redakcja miesięcznika „Europerspektywy” znajduje się w Katowicach – w centrum województwa śląskiego. Od lipca 2017 roku możemy już mówić, że znajdujemy się w Katowicach - centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wydawca miesięcznika „Europerspektywy” podziela opinię, że utworzenie związku metropolitalnego na terenie Górnego Śląska i Zagłębia stanie się kluczowym czynnikiem wzrostu regionu.
 • Gospodarka
 • Jednym z priorytetów miesięcznika jest uczestnictwo w życiu gospodarczym kraju i województwa śląskiego. Zapraszamy do dyskusji polityków krajowych, urzędników, menedżerów. Relacjonuje m.in. konkurs „Lider Polskiego Biznesu”, coroczną Śląską Galę Business Centre Club, konkurs Polska Nagroda Jakości, kolejne edycje Europejskiego Kongresu MŚP organizowanego przez Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.
 • Przedsiębiorczość:
 • Współpracujemy z Izbą Przemysłowo-Handlową ROP w Rybniku, Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Żorską Izbą Gospodarczą, Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim, Zagłębiowską Izbą Gospodarczą oraz Izbą Rzemieślniczą oraz MŚP w Katowicach.
 • Samorząd:
 • Oprócz gospodarki i przedsiębiorczości trzecim priorytetem wydawcy miesięcznika Europerspektywy jest rozwój miast i gmin województwa śląskiego. Udostępniamy łamy samorządowcom oraz wspólnotom samorządowym. Uczestniczymy w konferencjach poświęconych miastom i miejskości. W miarę możliwości uczestniczymy w promocji regionu - m.in. poprzez udzielanie patronatu medialnego wydarzeniom samorządowym.
 • Uczelnie wyższe:
 • Czerpiemy satysfakcję ze współpracy z uczelniami wyższymi województwa śląskiego. Naszą uwagę skupiamy nie tylko na najsilniejszych ośrodkach akademickich w Katowicach i Gliwicach – tj. Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Politechnice Śląskiej – ale również na pozostałych uczelniach, m.in. GWSH w Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej, WSH Humanitas w Sosnowcu.
 • Rocznik XII:
 • W czerwcu 2017 roku rozpoczęliśmy 12 rok działalności wydawniczej. Miesięcznik „Europerspektywy” zdobył liczne grono czytelników, został doceniony przez przedstawicieli środowisk gospodarczych, biznesowych i samorządowych. Pozostaje pismem prywatnym i samodzielnym finansowo, niezależnym w opiniach, rzetelnym w relacjach z reklamodawcami. Wydawca promuje pozytywne podejście do prezentowanych tematów.