• Górny Śląsk i Zagłębie
 • Redakcja miesięcznika „Europerspektywy” znajduje się w Katowicach – w centrum województwa śląskiego. Od lipca 2017 roku możemy już mówić, że znajdujemy się w Katowicach - centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wydawca miesięcznika „Europerspektywy” podziela opinię, że utworzenie związku metropolitalnego na terenie Górnego Śląska i Zagłębia stanie się kluczowym czynnikiem wzrostu regionu.
 • Gospodarka
 • Jednym z priorytetów miesięcznika jest uczestnictwo w życiu gospodarczym kraju i województwa śląskiego. Zapraszamy do dyskusji polityków krajowych, urzędników, menedżerów. Relacjonuje m.in. konkurs „Lider Polskiego Biznesu”, coroczną Śląską Galę Business Centre Club, konkurs Polska Nagroda Jakości, kolejne edycje Europejskiego Kongresu MŚP organizowanego przez Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.
 • Przedsiębiorczość:
 • Współpracujemy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach, Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, Izbą Przemysłowo-Handlową ROP w Rybniku, Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Żorską Izbą Gospodarczą oraz Izbą Rzemieślniczą oraz MŚP w Katowicach.
 • Samorząd:
 • Oprócz gospodarki i przedsiębiorczości trzecim priorytetem wydawcy miesięcznika Europerspektywy jest rozwój miast i gmin województwa śląskiego. Udostępniamy łamy samorządowcom i wspólnotom samorządowym. Uczestniczymy w konferencjach n.t. miast i miejskości. Uczestniczymy w promocji regionu - m.in. poprzez udzielanie patronatu medialnego wydarzeniom samorządowym.
 • Uczelnie wyższe:
 • Czerpiemy satysfakcję ze współpracy z uczelniami wyższymi województwa śląskiego. Naszą uwagę skupiamy na ośrodkach akademickich w Katowicach i Gliwicach – tj. Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Politechnice Śląskiej oraz na pozostałych uczelniach, m.in. GWSH w Katowicach, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, WSH Humanitas w Sosnowcu.
 • Rocznik XIII:
 • W czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy 13. rok działalności wydawniczej. Miesięcznik zdobył liczne grono czytelników, został doceniony przez przedstawicieli środowisk gospodarczych, biznesowych i samorządowych. Pozostaje pismem prywatnym i samodzielnym finansowo, niezależnym w opiniach, rzetelnym w relacjach z reklamodawcami. Wydawca promuje pozytywne podejście do prezentowanych tematów.
 • Janusz Pilszak - Editor-in-Chief
 • Nasze Doświadczenie przekłada się na Twój Sukces!
 • ROK 2018. NOWA KAMPANIA PROMOCJI BIZNESOWEJ MIESIĘCZNIKA "EUROPERSPEKTYWY"