• Katowice 2019.
 • Siódme wydawnictwo towarzyszące Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
 • Katowice 2019.
 • Seventh publication accompanying The International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy 29.08 – 01.09.2017
 • Kattowitz 2019.
 • Die siebte publikation zur Internationalen Messe für Bergbau, Energiewirtschaft und Metallurgie
 • Katowice 2019.
 • Sedmá publikace doprovázející Mezinárodní veletrh hornictví, energetiky a hutnictví 29.08.2017 – 01.09.2017
 • Miesięcznik Europerspektywy od dziesięciu lat na Targach "Katowice"
 • Wydanie szóste:
 • W 2017 roku miesięcznik „Europerspektywy” również relacjonuje wydarzenia największego wydarzenia targowego w województwie śląskim, czyli Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice” (29.8-1.09.2017).
 • Podsumowanie Targów:
 • W publikacji stanowiącej jedyne tego rodzaju wydawnictwo, podsumowujące wydarzenie, znajdą się wypowiedzi organizatorów Targów „Katowice”, prezentacje wybranych przedsiębiorstw oraz relacje targowe i komentarze potargowe. I - jak zwykle – dokumentacja fotograficzna.
 • Nauka i badania dla przemysłu:
 • Wydawca miesięcznika „Europerspektywy” zaprasza do współpracy uczelnie wyższe, które komercjalizującą swoje rozwiązania oraz współpracują w inny sposób z przemysłem. Zaprasza ośrodki badawcze i rozwojowe, które modernizują polską gospodarkę w szerokim zakresie.