Beata Drzazga - 2018 Andrzej Karbownik - 2015 Tadeusz Donocik - 2014
 • Honorowa nagroda wydawcy, redaktora naczelnego miesięcznika "Europerspektywy" Janusza Pilszaka jest przyznawana od 2009 roku.
 • Przyznaniu tytułu "Człowiek Roku" towarzyszy pisemne uzasadnienie, które jest przekazywane w czasie specjalnej uroczystości. Do tej pory wybrano 7 laureatów nagrody.
 • Laureat otrzymuje również nagrodę w formie dyplomu, którego forma plastyczna nawiązuje do okładki "Człowiek Roku".
 • Laureata nagrody otrzymuje ją z rąk laureata z roku poprzedniego. Tryb wyboru kandydatów do honorowej nagrody redaktora naczelnego miesięcznika "Europerspektywy" jest jawny.
 • Wydawca miesięcznika dokonuje wyboru spośród 10 nominacji (z 10 wydań). Nagroda jest przyznawana po uzyskaniu akceptacji osoby nagradzanej.
 • Jeżeli laureat nie wyrazi zgody na wybór, honorowy tytuł „Człowieka Roku” nie jest przyznawany - i nie przechodzi na kolejnego nominata (w 2017 r. nie przyznano nagrody „Człowiek Roku 2016”).
 • Człowiek Roku. Honorowa nagroda wydawcy miesięcznika "Europerspektywy"
 • Beata Drzazga (c) Pil-Fot Janusz Pilszak
 • Człowiek Roku 2018
 • BEATA DRZAZGA (BETAMED SA W CHORZOWIE)
 • Businesswoman
 • Za skuteczne zarządzanie placówką medyczną, która jest wizytówką regionu,
 • Za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i postępowanie według jej zasad, Ze szczególną orientacją na człowieka i jego potrzeby,
 • Za stworzenie miejsca, które oferuje kompleksową opiekę medyczną dostosowaną do potrzeb pacjenta,
 • Za utrzymywanie wysokiej jakości usług, co nagradzane jest kolejnymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami,
 • Za działania mające na celu promocję zagraniczną polskich firm, za które w dowód uznania otrzymała tytuł Ambasadora Biznesowego Stanu Nevada w Polsce
 • Prof. Andrzej Karbownik (c) Pil-Fot Janusz Pilszak
 • Człowiek Roku 2015
 • PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KARBOWNIK
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Za działalność na rzecz promocji województwa śląskiego oraz rozwoju Politechniki Śląskiej jako wizytówki regionu
 • Za wyjątkowe zaangażowanie w działalność samorządu lokalnego i wspieranie władz miasta w podejmowaniu decyzji o znaczeniu strategicznym.
 • Za konsekwentne realizowanie misji Politechniki Śląskiej, dzięki czemu pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.
 • Tadeusz Donocik (c) Profokus Robert Pilszak
 • Człowiek Roku 2014
 • TADEUSZ DONOCIK
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Za 25 lat działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na rzecz integracji i rozwoju środowiska gospodarczego w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Za budowanie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń na linii biznes–nauka–samorząd poprzez organizację Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Za sukcesywne i wieloletnie promowanie pozytywnych wzorców przedsiębiorczości w konkursie Laury Umiejętności i Kompetencji.
 • Prof. Wiesław Banyś (c) Profokus Robert Pilszak
 • Człowiek Roku 2013
 • PROF. ZW. DR HAB. WIESŁAW BANYŚ
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Za działania na rzecz promocji i wzmacniania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a środowiskami naukowymi.
 • Za tworzenie wraz z przedstawicielami biznesu wspólnych projektów (m.in. uruchomienie menedżerskich studiów Master of Business Administration).
 • Za aktywne uczestnictwo w istotnych wydarzeniach gospodarczych w regionie, takich jak Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Firm.
 • Za współpracę z izbami gospodarczymi w województwie śląskim (Honorowy Członek Regionalnej Izby Gospodarczej).
 • Człowiek Roku 2012
 • JOANNA STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA
 • [Kompania Węglowa SA]
 • Człowiek Roku 2011
 • JERZY PODSIADŁO
 • [Węglokoks SA]
 • Człowiek Roku 2010
 • DARIUSZ LUBERA
 • [TAURON Polska Energia SA]
 • Człowiek Roku 2009
 • STANISŁAW WIĘCEK
 • [Energoinstal SA]